Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 755
Item Janussius Lagewniczski debet iurare contra Wincencium Cobilniczski in hec verba:

Tako gemu pomozi
bog y ʃwanti + [ia]
iacoʃmi. ranczili za
odzene, zaquone
zawoʃz, tako dobre
iaco [dzeʃzancz] ([dwaczeʃʃcza]) [krzi
wen] dwadzeʃzcza
krziwen, ...