Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 23 Numer roty: 750
Item dominus Jost de Woÿnouice debet statuere Prandotham de Werzeÿa, Nicolaus Petrzski, Potrek Rudniczski, tamquam arbitrios, Jacussius Neproszewski, Zegotha Czeraczski, Miroszek Neproszewski tamquam testes, contra Lankomirum — — — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iacoʃmi yed
nali Joʃta Zlancomiren
[y owʃd] owʃzitki rzeczi
powʃzitkich racach czʃzo
ge mali Slancomiren
... iaco to
ʃwatczø