Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 23 Numer roty: 749
Item Jaroslawa civis in Oborniki ducit testes contra Stanislaum Boruchowski: primus Nicolaus Neninski, Sandek Langowski, Sandiuogius Kniszinski, Mala Golenczewski, Ocznaslaw Velzinski, Adam Velzinski – Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwati
+ iaco to ʃwatczø iaco Jaroʃlawa
trzimala Boruchowo ʃpokogem
mimo trzi lata, aniktgeg naga
bal podluk Semʃkego prawa