Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1404 Pisarz: 23 Numer roty: 747
Item Andreas Crupka de Scorzewo ducit testes contra comendatorem ad Sanctum Johannem: primus Mala, Nicolaus Stopirka, Stephanus Scora, Jaszek Dupewski, Nicolaus de Chomancice, Woyslaus Dambrowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iaco to ʃwatczø iaco Jan
drzey Jandrzeyevi wzal.
Secz. nakrzizewniczech [ate]
atemumu minøla trzi lata