Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 741
Item Nicolaus de Krziszcouice ducit testes contra Martinum kmethonem de Dupewecz: primus Przibislaus Drzansgowski, Bronissius de Nenino, Bartholomeus de Nenino, Gnewosz de Nenino, Martinus Bogusiczski, Stephanus Cherubin — Rota:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + iaco to ʃwat
czø, yʃze Marcin ʃedl gwa
ltem moczø (ylagalmu) namicolage
wa dzedzinø ywÿwabali gÿ yego [po] poczant(e)k
bil.