Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 740
Item Johannes Janowski debet iurare contra Virzbantam Golaneczski et Nemerzam de Lubosz — Rota:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + iaco Virzbanta
ÿnemerza przeʃmeÿ voley
nedalimi vrzeʃzena vdze
ʃzancz cop platu nadzedzine
yʃzatrzimalimÿ dwadzeʃcza
cop platu, dwu latu