Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 738
Item Albertus Dimoczewski iurabit erga Janussium Szibanonis filium in hec verba:

Tako gemu pomozi
bog yʃwanti + iacoʃm
neʃtargnal. Janauʃʃa ʃtola
anigo deptal., ani noʃza
naÿego gardlo naʃtawal