Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 735
Item Mrokota debet periurare mettercius Jactorem de Wroblewo:

Tako gemu pomozi bog yʃwati + iacom dobil (na) (Jactorze)
dwudzeʃtu krziwen yʃzeʃci
mey zoni poʃagu [a] naya
nuʃzcowe czanʃci