Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 734
Item Martinus Czeradzski ducit testes contra Nicolaum Odoý de Wanczkouice: primus Bronissius Cowalewski, Jaszek Dupewski, Potrek Czeselski, Johannes Witcowski, Masz Vitcowszki, Franczek de Vitcouice — Rota:

Tako gim pomozi bog
y Swanti + iaco to ʃwat
czø, iaco Marcin Czeradz
ski, wýranczil Cobila
a dwu wolu, a temu
trzi lata minøla.