Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 733
Item Andreas Blos ducit testes contra Petrassium Ogankam: primus Albertus Rzeszotarzewski, Johannes de Jaromirz, Mathias Watta de Nandno, Grzimko Carpiczski, Wilczek Cotoweczski, Wÿszak Tarnowski:

Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ Jako to ʃwatczø Jako ta polowicza Chobnicz. czʃo blos trzima nigdi nebila krola kazi
mirowa ale nabloʃa ʃpadla
pogego oczu.