Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 730
Item Mathias kmetho de Brzesno ducit testes contra Przeczslaum et Domaratum de Gacz heredes: primus Vrbanus de Brzesno, secundus Mathias Rrzancza de ibidem, tercius Dominicus de ibidem, Jacobus de ibidem, Laurencius scoltetus de Conocapa, Michael tabernator de Goslini — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczø. iaco Macey
kmecz, [ʃedl]. ʃedzal wʃlaniczi
Soltiʃewø volø