Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 73
Item Vincencius de Othorowo iurabit per se contra Andream:

Jacoʃm andrzegeui neuiplauil ʃzrzebcza ʃze
stroka Chanʃzebnø rzeczø ani go vʃzitka m<...>.