Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 729
Item Jacussius Jad ducit testes contra Potrkonem de Sekirki: primus Stanislaus Lubiczski, Nicolaus de Przetoczno, Jacussius famulus &woÿewodzi&, Miksz crucifer, Nicolaus Chwalinowski hii fuerunt circa factum; iste in testimonium: Potrek Czeselski — Rota:

... woÿewodzi ... Tako gim pomozi bog yʃwa(ti)
+ iacoʃmi przitem bili kedi
potrek. gechal. wpancinacze
paniczow ... wʃeʃcinacze
podleʃzich [a] nacomendorowa
dzedzina gwaltem y ranil
gy gego ʃzin Jacuʃʃza