Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 728
Brak łaciny

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + czʃo Sewerzin
mowil. Wawrzinczowi
yʃbi nedal. naʃø rocu vʃtacz
an mimotø movø, dal.
dal naʃø rocu vʃtacz
y tim ʃtgubil.