Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 727
Item Stephanus Sernewski metsecundus iurabit. Stanislaus de Mandzicowo. Rota contra Laurencium kmethonem:

Tako gemu pomozi bog y
ʃwanti + czʃo mimo tø mowa
warznczowi, nedal. vʃtacz
naʃzø rogu an mimotø mo
wa dal vʃtacz naʃzø rocu
ytim ʃgubil.