Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 726
Item Stanislaus Colenski ducit testes contra Gÿwanum Soboczski: primus Cucz de Krzestouice, Mikossius Roscegnewski, Derslaus Roscegnewski, Johannes Gelen, Dobeslaus advocatus de Kazimirz, Masz Vitcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczø iaco Mirek.
bil. ʃtaʃzkow. czlowek, kedi gi
wʃadzal. wclodø animu ni
gedney vprauiʃni vczinil.