Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 724
Item Nicolaus et Johannes Xansci ducit testes contra Sandiuogium Mocronoski: primus Jaroslaus plebanus de Xansz, Sdzich capellanus de ibidem Nicolai Momotonis filius, Petrassius Chorzewski, Clemens plebanus de Mchi, Bronisius plebanus de Velawesz, Albertus plebanus de Gogolewo:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ iaco to wedzø y ʃwatczø iʃze [ne]
dzedzi xanʃzkey nemali lat kedi
Sandziuogew[i] Mokronoʃkÿ[mu ranczili],
meni a bimi ranczili