Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 721
Item Benak sic iurabit contra uxorem Martini:

Tako gemu pomozi bog yʃw<...>(ti)
+ iacoʃm nebezal namarczinow
dom ani Marczinowey ranil