Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 718
Item Stanislaus de Dambrowa sic iurabit:

Tako mu pomozi
bog y ʃwanti + czʃm voznim
trzi rani obliczil. tÿ mi Mar
czin dal.