Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 23 Numer roty: 716
Item Petrassius &woyewodzi& ducit testes contra Mathiam kmethonem de Rogalino: primus Gÿwan de Sobota, secundus Sandiuogius Knisinski, Nicolaus de Nenawiscz, Sekirka de Stressino, Miroslaus Stopirka, Wincencius de Slopanowo — Rota:

... woyewodzi ... Tako gim pomozi bog
yʃwanti +. iaco to ʃwatczø
iaco czʃzo Potraʃz bil. Ma
ceya. togi bil. zayego po
czantekem yʃzmu lagal.
otgego [mad] macerze
priʃdwʃzi wego dom