Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 23 Numer roty: 715
Item Janussius Lakewniczski ducit testes contra Wincencium de Kobilniki: primus Warpansz Mathias qui fuit circa hoc, sed alii non, secundus Oyerz Zagayewski, tercius Spitko Zagayewski, Potrek Colaczski, Potrek Wronczinski, Antonius de Glamboke — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃwanti
+ iacom przitem bil. kedi Janu
ʃz. rancome ʃpucil. tedi wancencz
gemu zawʃzitko ranczil. zawoʃz
[aadwa] Zawozniki, zatroye
rucho. ...