Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 23 Numer roty: 712
Item Mscignew iurabit solus contra Petrum kmethonem:

Tako gemu pomozi bog
yʃwanti + iaco kedibimi
kmecz mork carczu vico
pal. tedi bichmu mal dwe
koze vroczicz, atego ne
uczinil