Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 23 Numer roty: 711
Item domina Margaretha de Bnino heres iurabit sola contra Petrassium Slomowski — Rota:

Tako geg pomozi bog yʃw<...>(ti)
+ czʃoʃm mala dadz ʃmim
manʃz ʃzamø dzewka poʃza
gu tom vʃzitko ʃaplacila