Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 23 Numer roty: 710
Item Przibigneuius ducit testes contra Wincencium de Slopanowo: primus Potrek Noslinski, Nicolaus Malochrzipski, Jarandus Baworowski, Dobeslaus Lubosinski, Siman Kýkowski, Nemerza Jurowski — Rota:

Tako gim po
mozi bog yʃwanti + iaco to ʃwat
czø iaco Przibignew neʃabil.
ʃwey zoni Hankÿ ani otnego
ʃmercz ma