Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 23 Numer roty: 708
Causa Jaszkonis et zuppariorum — Item Jasek Negoleÿewski ducit testes contra zupparios iudicio regali Poznaniensi presidentes: primus Nemerza Luboski, secundus Johannes Mossinski, tercius Zegotha Czeraczski, quartus Martinus Czeraczski, quintus Jacussius Neprosewski, sextus Albertus Radwankowski — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco Jaʃzek [nerzekl]
newedzal bi ti woli nebili [u] vgego
kmecza ani gemu gich kazal za
tracicz