Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 22 Numer roty: 707
Causa Miroslai et Petrassii. Item Miroslaus et Dobeslaus actores et Petrassius &wogewodzi& habent terminum ad dominum capitaneum tercia die post eius adventum in Poznaniam pro quercetis, que wlgariter nuncupantur &zapuòti& — — — Rota secunda predictorum testium:

... wogewodzi ... zapuʃti ... Taco gim pomoʃzý bog
y ʃwanti + iaco to ʃwadczø
yʃe [k] kmotowna nepodzøcowala panu lowczemu nÿ
pirzwi nÿ wtori nÿ trzecÿ
nÿ czwarti nÿ pøti dzen po
godzech