Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 705
Item Nicolaus Stanszewski ducit testes contra Jacobum kmethonem de Wanglewo: primus Dobÿeslaus Chwalkowski, item Andreas Wnanczski, Thomislaus Wnøczski, Petrassius Zemlinski, item Thomislaus Capusta, sextus Andreas Josth vicarius ecclesie Poznaniensis, qui ipsum procuravit sacramento Divino. Presbiter sic iurabit — Rota:

Tako g(e)mu pomozi bog
y ʃwanti + ewangelia Jacom tego dna oppra
wal poʃzim obrzødem tedi gedi Jacubowi
waʃzanti cone Micolaÿa
...