Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 21 Numer roty: 704
Item Woÿtek Starski ducit testes contra Michaelem Masza civem de Oborniki: primus Johannes Barkowski, Przedwoy Rczepczinski, Swanszek Dzekczinski, Petrus Boÿanski, Mroczko Nemczinski, item Wincencius Brodzinski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Mÿchal Maʃza
oral. rolø nanowÿwʃʃz gwaltem
yʃzney ʃzÿtho bral.