Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 21 Numer roty: 703
Item Johannes Lowanczski iurabit contra Wittum de Sokolniki:

Tako gemu
pomozi bog y ʃwanti + Jaco Jan
neʃʃmowil [ʃz] ʃwego poʃʃla kyedi
by mal wÿecze wʃzwey wʃʃzy