Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 21 Numer roty: 700
Item Johannes filiaster Wÿlkonis ducit testes contra Johannem et Dorotheam pueros Wýlkonis: primus Nicolaus Wÿgonowski iste dedit pecunias, Wincencius Meczewski fuit presens, Wlodak Dambrowski presens fuit, Mathias Neninski, Massz Witkowski, Albertus Krzestkowski — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃwâti
+ Jaco Micolaÿ dal Trzidzeʃczi
ÿtrzi krzÿwni ʃzyrokych groʃʃow
Janowi[thi]ch penadzi Wilkowý
yego ʃtrÿewÿ. ... Jaco przitem
bili kÿedi Micolaÿ dal Janowi
penandze ... Wÿlkowÿ ...