Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1387 Pisarz: 2 Numer roty: 7
Potrko Gorzewsky ducit suos scabinos ibidem in Gorzicze contra dominum Albertum archidiaconum: primus Jacobus, Petrus, Janusius, Andreas scoltetus. Sic iurabunt:

Jaco potr,
prziÿal winne rola
ayenego kmecza
puʃczil przecz ... Jacoʃm przitem
bili yʃze potr prziyal wʃzoltiʃza
rola akmecza puʃczil przecz