Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 21 Numer roty: 699
Item Jacobus Bÿtinski ducit testes erga Johannem de Goriszicze: primus Nicolaus Tuleczski, Wincencius Meczewski, Adam Gowarzewski, Albertus de Negoleyewo, Petrassius Krzestcowski, Mýroszek Neproszewski:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco Ja to ʃwatczø Jaco Jan
newicradlʃzø nocznø rzeczø otpana
Jacoba Sokolniki ne poʃtapÿʃwʃzi
nigedney vprawiʃzni