Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 694
Item Wlodek Rogalinski ducit testes contra Paszkonem Chrzanstowski: primus Adam Gowarzewski, Wincencius Meczewski tamquam nuncii, Martinus Dzedzmarowski, Johannes Gorski, Nicolaus Tuleczski, Paszko Bÿlinski. Primi duo sic iurabunt — — — Rota:

Tako gim etc. Jacoʃmi bili
poʃʃlÿ otwlotka do paʃzka pÿtacz.
aczby wlotka yøl aon wÿʃznal. ÿʃz
gÿ ÿøl wyøczʃtow