Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 693
Item domina Margaretha ducit testes contra dominum Petrum Tarchalam pro sexaginta marcis: primus Byetka Tuczampski, Jacussius Policzski, Janussius Conopka, Jacobus Cottoweszki, Nicolaus Rossnowski, Grzimek Bÿaloÿeszerski — Rotha:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco pan
Pyotr poʃʃlal. dzewandz pa
niczow. tako dobrich. iaco ʃzam
nadzedziznø paney Margorzathi
ÿ ʃzaýøligeg. y pobralÿ moczø
y gwaltem ʃcotha yowecz yaco
ʃzeʃczdzeʃzanth Grzÿwÿen ygnali
namedzirzecz naczwirdzø cro
lewʃkø ytego vʃzÿtek. ma