Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 691
Item Johannes Medzichoczski, filius olim Domarati, ducit testes contra Johannem Jaromirski: primus Wýrzbantha Mroczkowski, item Martinus Cowalewski, item Janussius Sedleczski, item Petrassius Camenewski, item Petrassius Gorzinski, item Woÿtek Negolewski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco to ʃwatczo Jako pan do
marath. newranczil. Jaromirʃke
go ÿana wetrziʃta Grziwen ani
Jan tich panandzi ʃzaplaczi trzi zay
ʃta a trzidzeʃczi Grziwen.