Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1389 Pisarz: 4 Numer roty: 69
Dominus Gneznensis3 iurabit contra Johannem; quomodocunque equitaverat, debet iuste indicare Johanni dicens sic:

Candicoli
jedø tødi jedø poprawdze Janowo naprawe ... nalewe a moge, ...