Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 688
Item Stephanus Scora ducit testes contra Petrassium et Johannem de Bnino: primus Derslaus Wargowski, item Mscignew Ludomski, item Krziwosand de Baworowo, item Dobrogostius Chanssinowski, Nicolaus Wargowski, item Johannes Ruczski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Jan Car
bana bil. czelatnik. [pnin] Bni
nʃkich y da(w)g[ÿ]algim krzÿwnø