Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 687
Item Mathias Grzibowski ducit testes contra dominam Juram de Byelawi: primus Chwal de Wyssoka, Nemirus Dzedzmarowski, Mathias Oweczkowski, Paulus Lubowski, Lutek Lubowski, Ozias Camenski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jako to ʃwatczø Jako Maczek Grzibowʃki neprzedal. Jurze. rzekÿ
ot brzega dobrzega gdzeʃz Jaʃz
bil