Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1413 Pisarz: 21 Numer roty: 686
Item Wÿszech cum fratribus suis de Parzenczewo heredes, videlicet Woytek et Thoma, ducunt testes contra Katherinam de Bÿtin: primus Jarotha Radzimiski, Nicolaus Granowski, Wincencius Lanczski, Paszek Gosczichowski, Mathias Przestanowski, Nikel Cottwicz:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco panowye
(parzenczewʃczi) dzedzicze trzimagø dzedzinø Cluki
[ø trzidzeʃczi] mimo. trzidzeʃczi lath