Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 21 Numer roty: 685
Item Petrassius Golski ducit testes contra Sandziuogium Mancziczski: item Wÿszak Tarnowski, Thoma Zadora, Wenceslaus Zadora, Bronislaus Geligowski Bolcz, item Pelka Bukowniczski.

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Potraʃʃz Go
leʃki neobʃʃilal. rankoym San
dziwogewich mimo ʃzemʃki
Vklad anionem wedzal. ani
gim w ʃzalogu kaʃzal.