Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 21 Numer roty: 683
Item Jacobus de Krzestkouice ducit testes erga Swanszkonem de ibidem: primus Franczek de Witkouicze, Kÿelcz Pÿetrzski, Nicolaus Soboczski, Masz de Wÿtkouicze, Nicolaus Bodzeporowski, Albertus Walonowski — Ro[t]a:

Tako gim pomozi bog y ʃwâti + Jaco
to ʃwatczø Jacub neʃzekl lanky teg
czʃzogø ma Swanʃzek naʃzwem
lÿʃcze.