Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 21 Numer roty: 680
Item Stephanus de Wilkowo ducit testes contra Nicolaum Thomiczski: Marcussius Bogussziczski, Abraham Welszinski, Nicolaus Jaroszewski, Derslaus Rosczegnewski, Albertus Negolewski, Johannes de Sandzino — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Sczepan
wÿtrzimal dzal Wylkowoye
mimo trzi lata ʃpokogem podluk
zemʃkego prawa niʃzzazew zaʃzedl