Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1411 Pisarz: 21 Numer roty: 679
Item Johannes, Petrassius et Albertus de Bnino heredes ducunt testes contra Johannem Mossinski et Stephanum Mrowinski: primus Czaslaw Grabowecz, Johannes Garbana, Waszko Grabowecz, Sandiuogius Olziczski, hii fuerunt circa factum; Alii iu testimonium: Janussius Olziczski, Przibislaus Boÿanczewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
Jaco przitem bÿli ÿʃze (Jan) y ʃczepan
Meli wyʃ(ko)cz dziedzina wtrzech
leczech. wÿdlicz. ÿnaʃʃzø liʃt dacz
... Jaco to ʃwatczø