Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1411 Pisarz: 21 Numer roty: 676
Item Andreas Krzebÿeniczski ducit testes contra Thomam civem de Kazimirz: primus Dobÿeslaus Swekoczski, Laurencius Coszlowski, Zawisza Coszlowski, Jacussius Neproszewski, Szram Othuszki, Jacussius Jad — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Jandrzey
krzebÿeniczʃki ne ʃzedl. do Thomi
wdom anewʃzøl. dwudzeʃtu
y dwu krziwen chøʃszebnø
rzeczø anitego vʃzita ma.