Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1410 Pisarz: 21 Numer roty: 675
Item idem Benak (alias Sadowski) ducit testes contra Magdalenam de Palandze kmethonissam: primus Sandiuogius Knisszinski, Wincencius, qui est apud Chybski, Derszek Soboczski, Wlodak Dambrowski, Sekirka de Streszino, Gywanus Soboczski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwati
+ Jaco to ʃwatczø Jaco Benak.
nebil. maagdalani anigeg
pow
ʃczøgnąl przeʃprawa anigeg
wʃadzal. wlanczuch.