Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1410 Pisarz: 21 Numer roty: 673
Item Nicolaus Szarnewski ducit testes contra Swanchonem de Clesczewo: primus Petrassius de Býtin, Benak Bÿtinski, Bodzantha de Mlodawsko, Martinus Czeraczski, Swanszek Krzestcowski, Albertus Negoleÿewski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+
Jaco to ʃwatczø Jaco micolay
nevcra
dl. Swanchnowi coni Jaco pancz.
krziwen ani tego vzitka ma.