Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 672
Item Boguslawa Sczitniczska ducit testes contra Nicolaum Gantkowski. Hii fuerunt circa factum: Stephanus Baran, qui est ad dominum Borconem Rrzangnowski, Johannes Potrowski. Alii in testimonium: Johannes Gorski, Gnewosz Lobeszski, Szÿdmar Wsczekliczski, Stanislaus Lubiczski — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwâti
+ Jacoʃmi przitem bili Jaco
Boguʃlawa Sczitniczʃka new
ranczila Mýkolaÿa dolenewey
ÿʃzbi mala ÿechacz dopÿʃdri
doʃanda ÿmala wÿʃznacz
yʃze neprzedala poʃʃwantavy
krzinki wÿʃzocze naweki
ale ʃzaʃtawila ÿoto micolay
neʃtraczil, ʃta krziwen.