Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 671
Item Jarandus de Lubom ducit testes contra Zophiam de Rrzangnowo: primus Mÿroslaus de Przelepicze, Janussius Szoldrski, Petrassius de Rambino, Wenceslaus Chalewski, Nicolaus Soboczski, Gÿwanus Soboczski — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwati +
Jacoto ʃwatczø Jaco Jarantow
dzath ÿ ÿego oczecz ÿ on ʃam potem
Wÿdzyrzeli lubom trzidzeʃczi lath
ÿwancey azowka nenagabala
gÿch wthich [ledec] leczech prawem