Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 669
Item Wincencius Slopa/no//wski ducit testes contra Stanislaum Ruczski: Johannes Jaroszewski, Dobrogostius antiquus Slawenski, Wlodak Slawenski, Bronissius Cowalewski, Marcussz Bogussziczski, Nicolaus Krziszkowski — Rota:

Tako gim pomozi bog ÿʃwati +
Jaco Wancencz Slopanowski
cupil. Welke Orle ywÿtrzimal.
ʃpokogene wÿʃʃzey trzidzeʃczÿ
lath ywʃdana mu podluk pra
wa y ten liʃth wʃdawni pan
Sandza wÿdzal