Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 21 Numer roty: 668
Item Smichna de Minori Orle ducit testes contra Dobÿeslaum et Adam: item Drogomirus Nossalewski, item Petrus Kÿkowski, Stephanus Pozarowsk, Thomas dictus Byalowanssz, Jaszko Dupewski, item Massz Wÿthowski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Smichna
ʃegey oczem ʃpokoyno trzidzeʃcze
lath trzmala pol. Orla malego
oto gey nigdi dobÿeʃlaw y adam
prawem negabalÿ